Trang chủ

Giới thiệu

Chi đoàn giáo viên thực hiện Phòng chống dịch sốt xuất huyết
Ngày đăng 06/07/2019 | 09:03 | Lượt xem: 278

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND phường Gia Viên về việc thực hiện Phòng chống dịch sốt xuất huyết, sáng ngày 6/7/2019, Chi đoàn giáo viên cùng với các em học sinh trường tiến hành vệ sinh khu vực sân trường, tập trung dọn dẹp tại các khu vực nước đọng hạn chế sốt xuất huyết tại nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, thực vật, bàn và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, thực vật, cây và ngoài trời