Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Hoạt động trải nghiệm môn Sinh 6 và GDCD 7
Ngày đăng 08/12/2017 | 08:50 | Lượt xem: 350

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học 2017 - 2018; tích cực đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, chiều ngày 23/11/2017, các tổ nhóm chuyên môn đã triển khai tổ chức cho các em học sinh lớp 6 trải nghiệm môn sinh học chủ đề "Tìm hiểu thực vật và môi trường" tại Vườn hoa Kim Đồng, các em học sinh lớp 7 trải nghiệm môn công dân chủ đề "Bảo vệ di sản văn hóa" tại Khu di tích lịch sử cấp thành phố - Đình Gia Viên.
Với tinh thần tham gia học tập trải nghiệm đầy hào hứng và tích cực, các nhiệm vụ môn học đặt ra đều đã được các em hoàn thành một cách xuất sắc.

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, thực vật và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám cưới và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà