Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp thành phố năm học 2017-2018
Ngày đăng 16/12/2017 | 12:09 | Lượt xem: 542

Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Văn Dương cùng với sự cố gắng vượt bậc của các em Nguyễn Hà Thảo Nguyên (QT) và Lê Phúc Hưng lớp 9D2 sản phẩm dự thi của KHKT của các em đã xuất sắc đạt giải nhì trong cuộc thi KHKT cấp thành phố. Xin được chúc mừng thành công của thầy giáo và các em!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người