Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Thiếu nhi làm theo lời Bác - Tự hào tiến bước dưới cờ Đoàn.
Ngày đăng 28/03/2018 | 02:02 | Lượt xem: 320

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và bàn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người trên sân khấu

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và đám đông

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, ngoài trời