Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Dự lễ tuyên - dương khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích cao năm học 2017-2018
Ngày đăng 10/08/2018 | 06:05 | Lượt xem: 105

Chúc mừng các thầy cô và các em học sinh đã được biểu duơng: với 5 giải cấp quốc gia, 5 giải cấp thành phố- những nỗ lực, cố gắng của thầy và trò đã đuợc ghi nhận, vinh danh ..

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, trong nhà