Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tham gia hội thi KHKT cấp quận
Ngày đăng 13/10/2018 | 02:47 | Lượt xem: 585

Sản phẩm PEMAC phần mềm bảo mật và điều khiển bằng giọng nói được xây dựng trên nền tảng trắc sinh học và công nghệ nhúng tham gia hội thi KHKT cấp quận do thầy Nguyễn Văn Dương hướng dẫn đã được đánh giá cao trong cuộc thi và cuộc sống trong thời đại công nghệ 4.0.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và giày

Không có văn bản thay thế tự động nào.