Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Hội thi GVDG cấp trường
Ngày đăng 20/10/2018 | 07:32 | Lượt xem: 425

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Hôm nay 18/10/2018, trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức Hội thi GVDG cấp trường. Đây là hoạt động chuyên môn trọng tâm, ý nghĩa, thiết thực với mục tiêu tao động lực và phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường, tích cực lập thành tích chào mừng ngày PNVN 20.10

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà