Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Hồng Hảo và Vũ Thị Nhật Anh vào Đảng theo Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền
Ngày đăng 05/08/2019 | 09:14 | Lượt xem: 368

Lễ kết nạp Đảng viên mới.
Thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, trong thời gian qua chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng đã chỉ đạo tổ chức nhiều phong trào thi đua trong quần chúng, tích cực bồi dưỡng giúp đỡ các quần chúng ưu tú, thấm nhuần mục đích lý tưởng của Đảng, trải qua 1 thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành trong các phong trào thi đua sôi nổi, quần chúng Nguyễn Thị Hồng Hảo và Vũ Thị Nhật Anh đã tự khẳng định được bản thân; được sự dìu dắt, giúp đỡ của tập thể và các Đảng viên trong chi bộ, quần chúng Nguyễn Thị Hồng Hảo và Vũ Thị Nhật Anh đã tự nguyện xin ra nhập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
Vào 15h30' hôm nay, ngày 02/8/2019 được sự đồng ý của Đảng ủy phường Gia Viên, Chi bộ trường THCS Lý Tự Trọng tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị Hồng Hảo và Vũ Thị Nhật Anh vào Đảng theo Quyết định của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền.

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà