Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Tổ KHXH: lên lớp chuyên đề tháng 10/2019
Ngày đăng 12/11/2019 | 02:24 | Lượt xem: 386

An toàn giao thông là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Việc nghiêm chỉnh chấp hành luật khi tham gia giao thông để đem lại an toàn cho chính mình, gia đình và xã hội nằm ở ý thức tuân thủ của mỗi cá nhân.
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tháng 10/2019, Tổ Khoa học xã hội đã tiến hành tổ chức lên lớp theo chủ đề tích hợp với nội dung: Thực hiện trật tự an toàn giao thông đường bộ do đ/c Vũ Nhật Anh và học sinh lớp 6A3 thực hiện.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy sáng tạo của các em học sinh, chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp góp phần trang bị cho các em thêm những kiến thức cơ bản về Luật giao thông đường bộ, từng bước định hướng cho mỗi học sinh hãy trở thành những công dân có văn hóa tuyên truyền cho mọi người thực hiện tốt luật giao thông vì một xã hội an toàn- hạnh phúc- phồn vinh.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, phòng khách, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà