Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Các em học sinh tích cực tham gia hoạt động " Đông ấm yêu thương" của địa phương.
Ngày đăng 19/01/2020 | 07:32 | Lượt xem: 326

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang đi bộ, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và ngoài trời