Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2017-2018
Ngày đăng 11/10/2017 | 01:24 | Lượt xem: 894

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường THCS Lý Tự Trọng được tổ chức vào hồi 8h00 ngay 10/10/2017. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Hiệp- Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo Quận Ngô Quyền.
Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, hoạt động tài chính, kết quả các phong trào thi đua và báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017; triển khai kế hoạch thực nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Với tinh thần xây dựng, dân chủ Hội nghị đã thảo luận và nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ, giáo viên bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường trong năm học 2017 – 2018; đồng thời thể hiện tinh thần nhất trí cao trong công tác bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2017 – 2019 gồm 3 đồng chí.
Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức tăng cường đoàn kết trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn phát động, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Hội nghị đã đề ra./.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà