Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019.
Ngày đăng 27/09/2018 | 07:08 | Lượt xem: 685

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và công văn hướng dẫn số 442/LĐLĐ của Liên đoàn lao động quận Ngô Quyền về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các trường học.
Sáng nay, 26/9/2018, trường THCS Lý Tự Trọng đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2018 – 2019.
Hội nghị CBCCVC diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo các nguyên tắc, hình thức và nội dung theo đúng quy định của Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động VN và của ngành Giáo dục. Hội nghị đã đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của Nhà trường trong năm học 2017-2018, những công việc và kết quả đã đạt được; những công việc, ý tưởng chưa làm được; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019và đề ra các biện pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua.
Với tinh thần trách nhiệm cao, các tổ chức đoàn thể, cá nhân đã phát huy dân chủ, trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ phát triển của nhà trường trong năm học mới. Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ công chức cơ quan tăng cường đoàn kết trên cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn phát động, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng nhau phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Hội nghị đã đề ra

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trên sân khấu, đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người trên sân khấu và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi