Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Sơ khảo Hội Thi Nghi thức Đội năm học 2018-2019
Ngày đăng 10/11/2018 | 07:42 | Lượt xem: 31

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám cưới, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, bầu trời, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời