Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Chi đoàn giáo viên cùng với Đoàn phường Gia Viên tổ chức ra quân dỡ các biển quảng cáo trái phép trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Lợi.
Ngày đăng 15/03/2020 | 04:36 | Lượt xem: 583

Chi đoàn giáo viên cùng với Đoàn phường Gia Viên tổ chức ra quân dỡ các biển quảng cáo trái phép trên tuyến đường kiểu mẫu Lê Lợi. Tạo cảnh quan Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn Minh - An toàn trên địa bàn phường hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời