Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Chi đoàn giáo viên THCS Lý Tự Trọng triển khai "Cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác"
Ngày đăng 20/06/2020 | 02:22 | Lượt xem: 358

Chi đoàn giáo viên THCS Lý Tự Trọng  triển khai "Cuộc thi trực tuyến tuổi trẻ Hải Phòng nhớ Bác"