Trang chủ

Hoạt động công đoàn

Trường THCS Lý Tự Trọng thực hiện vũ điệu Lớp học vui
Ngày đăng 23/06/2021 | 06:34 | Lượt xem: 106

Nhằm tăng cường kỹ năng sống cho các em đội viên, kết hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới. Trường THCS Lý Tự Trọng đã hướng dẫn 12/12 chi đội thực hiện vũ điệu Lớp học vui và chỉ đạo 3 lớp trong dự án " Lớp học vui" thực hiện tiết sinh hoạt nhằm cung cấp và rèn luyện cho các em những kỹ năng cần thiết cho bản thân bằng hình thức trực tuyến.Nội dung chính mà Lớp học vui đề cập tới chính là những vấn đề về phòng chống bạo lực học đường. Hoạt động đã thu hút đông đảo đội viên của các chi đội tham gia tích cực.

Có thể là hình ảnh về 7 người và mọi người đang đứng

Có thể là tranh biếm họa về văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng