Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Tập huấn enetViet cho giáo viên
Ngày đăng 17/02/2020 | 08:48 | Lượt xem: 577

Tập huấn enetViet cho toàn thể GV nhằm tăng cường kết nối trực tuyến, nâng cao chất lượng tương tác đa chiều trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và chuyên môn của nhà trường...

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, màn hình và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà