Trang chủ

Lịch hoạt động của trường

Chào cờ Liên đội
Ngày đăng 11/05/2021 | 06:31 | Lượt xem: 93

Như đều đặn, giờ Chào cờ Liên đội diễn ra vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng là một hoạt động thường niên của Liên đội THCS Lý Tự Trọng. Ngoài các công việc trọng tâm là báo cáo sơ kết hoạt động tháng trước và triển khai những hoạt động cần thực hiện trong tháng tiếp theo thì đây cũng là dịp để Liên đội biểu dương các Chi đội 3 tốt, các Gương thiếu nhi tiểu biểu trong tháng…. Qua đó, giúp thiếu nhi nâng cao hiểu biết về truyền thống cách mạng của dân tộc, Đảng, Bác Hồ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc; bồi dưỡng cho các em các giá trị đạo đức, lòng nhân ái, nếp sống văn minh; biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, ông bà, cha mẹ, thầy cô hình thành cho các em đức hy sinh, lòng nhân ái, vị tha, tính tích cực xã hội, chủ động, góp phần vào việc xây dựng cộng đồng.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời