Trang chủ

Tin tức sự kiện

Trường THCS Lý Tự Trọng tham gia Cuộc thi Vươn ra thế giới
Ngày đăng 04/02/2020 | 08:01 | Lượt xem: 691

Tham gia Cuộc thi Vươn ra thế giới của trường THCS Lý Tự Trọng. Các thầy cô và các em học sinh cùng tham gia bình chọn cho bài thi nhé!
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập vào đường link dưới đây.
Bước 2: nhấn vào nút bình chọn bằng hình thức sử dụng facebook hoặc gmail ( hoặc cả 2 sẽ được tính thành 2 lượt bình chọn).
Bước 3: Nếu hệ thống báo là Đã bình chọn thì lượt bình chọn đã thành công.
Mỗi ngày các thầy cô và các em học sinh cùng vào bình chọn 1 lần nhé. Hạn bình chọn đến hết ngày 29/2/2020.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvuonrathegioi.vn%2Fbai-thi%2F5e37d48728468abf723b56c7%3Ffbclid%3DIwAR2rlZiFhkDX-0uNPYEGzU2pFYBmZe91Yw2O9sFHVGeKXeI-_3g8GXOzkuc%23access_token%3DEAAf38sT56r8BANAJVOKwH9PODKZCv2kgVB1qx6gTHvm0WePoJsSuVmWnWIE67mR8rwpowAZADiI7I9ItoGVn8OGhsSf1QmEptzvRSek4GlNfuDb6xpZBIXkgvOEfXbphGZAj2FxUBNYzYXZBgGywp5lzNbeBXEaCGkl08ADrAhyZBGkn3kTyLA%26data_access_expiration_time%3D1588642095%26expires_in%3D5183958%26state%3DL2JhaS10aGkvNWUzN2Q0ODcyODQ2OGFiZjcyM2I1NmM3&h=AT1qWzg7-58JuPSt7QilcxBse35snAGgKz_b8gpLiKdhPU1tCS9n4_oGNCtjxB8_Ese0VuAikFQ3B1RuS-HmasvCLZd35hz_9RyFczXh4nQEWcgMuydT5zE5fZr2OsBhLDV7Lnhw9WDKIGHJ07tqf3j3-2mgueUY0gS7JuPF0akpzaid67rWlCD3eYdmXTWOmVX3UW4NcqpoboawHiPGUUt6Tfn_4AI1qTYjwgUHd-jdSEsEiOkEXlCSOrK7Ni9GilzsVznczRh5X1bzOAuLy7jIlgtLivvW4L1w-qMGLZ_lIP1EeQfUdlo9X6LIraw9OlxWINNci_FMTh7JGLh48eTUpZ4zZiKR5UwGXf_HmUHPpmnyNXnfK8p9uXh4eEi-tV7WnX_dXkAEZZ6gcQYrYVQZxLOtArmZct-ui6u85Yx33_-zMOD3qROkoIzi1cI-k_sdkAX2nzihjKXY2D1jaofVeAAYpHzFzgD8cHN0opVGUaRyVC7w73NLE1GrLyLdKLKUvJPNzTVJH2bn-sUnnCNHLiFxFrESMDqQl1srPq8dmytzsqf8Gl61tG-paG5Izp1b2wPC-PRpgEPb_RvKiLKFd0te5E56lZXnBXfYZGUowFebMoOYGEW3hAmV9ku7LbY4foI